Ik Wil Naar Huis

Ervaar het dagelijkse leven door de ogen van een persoon met LVB.

Licht verstandelijke beperking simulatie uitgelicht

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom deze simulatie of andere simulaties rondom dit thema? We blijven onze simulaties verbeteren én ontwikkelen andere scenario’s of perspectieven en andere relevante thema’s, zoals autisme.

Trainen professionals
Onderwijs
Workshops & evenementen

Voor studenten & professionals

Terwijl slechts zo’n 0,4% van de bevolking onder de categorie licht verstandelijk beperkt valt, vormt deze groep naar verwachting zo’n 30-40% van onze gedetineerden. Al veel te lang voelen personen met LVB zich afgezonderd van de maatschappij, onbegrepen, gefrustreerd en hopeloos. In de levensloop van deze doelgroep is een belangrijke rol weggelegd voor professionals in zorg en veiligheid. In diverse fasen in het leven van een persoon met LVB, kan de professional namelijk voor begrip zorgen. Voor hoop. Voor perspectief. Al jaren vertellen boeken en video’s de professional hoe een persoon met LVB de wereld ervaart. Hoewel waardevol, lijkt het zelden te leiden tot ware begrip en een aangename en hoopvolle ervaring voor de cliënt. Als gevolg hiervan hebben sommige organisaties in Nederland zelfs te maken een uitval van wel 40%. Pas wanneer de professional aan de andere kant heeft gestaan, begrijpt zij hoe de cliënt het contact ervaart. De reactie van de professional wanneer ze de instructies weer eens niet lijkt te begrijpen. Of wanneer ze de professional lijkt te frustreren, door een vraag te stellen waar ze écht geen antwoord op weet. Een perspectief dat voorheen onmogelijk was, is nu beschikbaar voor elke professional om te ervaren.

Bewezen effectief

In samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en deelnemende partners – waaronder Reclassering Nederland, Nationale Politie, HALT, Raad voor de Kinderbescherming, MEE en William Schrikker Groep – is in 2019 een pilot met deelname van meer dan 300 professionals gehouden. Het resultaat? Deelnemende organisaties rollen de LVB simulatie uit in de training en opleiding van duizenden professionals.

In samenwerking met

Ministerie van Justitie en Veiligheid

In de media

Nu beschikbaar op de Oculus Quest

Draadloos. Schaalbaar. Plug & Play.
Headset opzetten. Ervaren. Perspectief verbreden.

Beschikbare talen

Nederlands
Engels